Stypendium naukowe na studiach

Stypendium naukowe na studiach – zasady przyznawania!

Szukasz możliwości rozwoju? Chcesz poszerzyć horyzonty i zainwestować w swoja przyszłość? Warto zdecydować się na wybór odpowiedniej uczelni. Studia to okres rozwoju, poznawania nowych znajomości oraz sprawdzenie się w innej roli. W zależności od uczelni możliwe są różne udogodnienia i benefity. Wiele osób chce się ubiegać o stypendium naukowe na studiach. Dlaczego? Sprawdź jakie są zasady przyznawania i dlaczego warto się o nie starać!

Stypendium naukowe na studiach

Dla kogo stypendium naukowe na studiach?

Stypendium Rektora jest dedykowane studentom studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Co ważne, taką nagrodę otrzymuje student, który został przyjęty na I rok studiów w roku złożenia egzaminu maturalnego. Stypendium naukowe na studiach jest przyznawane studentom, którzy są laureatami olimpiady międzynarodowej lub laureatami, finalistami olimpiady stopnia centralnego. Zalicza się tu też medalistów co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Stypendium naukowe na studiach – zasady przyznawania

Nagroda pieniężna motywuje studentów do dalszej nauki. Jednak droga do osiągnięcia takie celu często jest wymagająca. Stypendium naukowe na studiach jest przyznawane na okres jednego semestru. Co ważne, jest ono przyznawane na pisemny wniosek studenta. Powyższe zasady dotyczyły przyznawania tej nagrody dla studentów I roku studiów pierwszego stopnia, zarówno licencjackich jak i inżynierskich. Studenci II, III i IV roku studiów pierwszego stopnia oraz studiów magisterskich mają podobne zasady przyznawania. Więcej informacji na ten temat możesz znaleźć na stronie https://www.wszib.edu.pl/o-uczelni/stypendia/stypendia-za-wyniki-w-nauce/.

Dodaj komentarz