Stypendia na studiach

Stypendia na studiach – rodzaje i warunki przyznania

Każdy student z pewnością wie, że funkcjonuje coś takiego jak system stypendialny. Warto wiedzieć jakie są zasady przyznawana, kto może na nie liczyć i jakie warunki należy spełnić. Tak naprawdę stypendia na studiach to temat woda. Wiele zależy od jego rodzaju. Sprawdź ile rodzajów stypendiów znajduje się na uczelni WSZiB. Poniżej znajdziesz też zasady ich przyznawania.

Stypendia na studiach i ich rodzaje

Na uczelni WSZiB w Krakowie funkcjonuje atrakcyjny system stypendialny. Wiele studentów rok w rok otrzymuje nagrody pienienie. Jednak wiele zależy od rodzaju stypendia na studiach. Wymienia się stypendium rektora dla najlepszych studentów, stypendium socjalnym dla studentów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, stypendia specjalnym dla studentów z niepełnosprawnościami, stypendia ministra za znaczące osiągnięcia oraz jednorazowe zapomogi dla studentów, którzy znaleźli się chwilowo w trudnej sytuacji materialnej.

Stypendia na studiach

Zasady przyznawania stypendia na studiach

Uczelnia WSZiB w ramach środków przyznawanych przez państwo dysponuje wieloma rodzajami stypendium. Każde z nich jest równie ważne i potrzebne. Zatem kto może się o nie ubiegać? Wiele zależy od jego rodzaju. Na stypendium rektora składa się średnia ocen oraz wybitne zdolności i osiągnięcia, z kolei stypendium socjalne jest przyznawane dla osób o gorszej sytuacji materialnej. Stypendia na studiach przeznaczone są dla studentów pierwszego i drugiego stopnia studiów w trybie stacjonarnym lub niestacjonarnym. Nagrodę tą można otrzymywać niezależnie od wieku.

Dodaj komentarz