BEPS - co warto wiedzieć?

BEPS – ważne pojęcie w zakresie prawa podatkowego

Skrót BEPS pochodzi od angielskiego zwrotu ase erosion and profit shifting. Można go przetłumaczyć jako erozja podstawy opodatkowania i transfer zysków. Co oznacza on w praktyce? W jakim kontekście jest używany i co warto o nim wiedzieć? Tłumaczymy w tym artykule! Zapraszamy do lektury!

BEPS – działania, zapobiegające szkodliwym praktykom podatkowym

BEPS - skrótBEPS to działania firm, które mają zmniejszyć kwotę płaconych podatków. Międzynarodowe przedsiębiorstwa szukają różnorodnych rozwiązań, które pomniejszą kwoty, które są zobowiązani do zapłaty. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz państwa Unii Europejskiej uznają takie działania za bardzo szkodliwe i starają się wypracować skuteczne praktyki w celu zapobiegania takim sytuacjom. To jest bardzo ważne, aby przeciwdziałać takim praktykom z tego względu, ponieważ duży procent dochodu nie wpływ do skarbów państwa. Przez co cierpią na tym zwykli obywatele danego kraju. Warto być świadomym skali tego problemu.

Działania podejmowane przeciwko BEPS

OECD, aby przeciwdziałać BEPS oraz innym nie pożądanym praktykom wprowadza działania, które mają zwiększyć kontrole podatkową. Są to między innymi taki elementy jak sprawdzanie systemów podatkowych, w poszczególnych krajach. Dodatkowo ma zostać podjęte opracowanie odpowiedniej strategii oraz sformułowaniu nowych wytycznych dotyczących zapobieganiu szkodliwym praktykom podatkowym. Większe uzależnienie krajów rozwijających się od podatku dochodowego od osób prawnych oznacza, że cierpią one z powodu BEPS w sposób nieproporcjonalny.

Dodaj komentarz